šamanské ceremonie

Rostliny síly doprovází člověka již od pradávna. V každé kultuře nalezneme celý výčet rostlinných učitelek a pomocků, kteří pomáhají člověku v uzdravování, k hlubokým vhledům a odpovědím, duchovnímu růstu nebo mystickým zkušenostem, jež mění život skrze překonání hranic běžného vnímání.

Po několik posledních generací bylo toto téma tabu, ale v poslední době, kdy lidstvo a člověk zažívá posun ve vědomí, se v hojné míře šíří rituály, ceremonie a terapie pomocí těchto rostlin.

Šamanismus je ve své podstatě hluboké spojení s přírodou, přírodními bytostmi a silami.

Pokud zažijete zkušenost ať už alternativního rázu, nebo pod terapeutickým vedením, stáváte se novou bytostí, at už jako jednotlivec či část celku.

Šamanské rostliny, se kterými terapeuticky pracujeme

Ayahuasca - liána pocházející z jižní Ameriky. Nápoj, který vytahuje do výšin, překonává hranice omezené mysli, učitelka, která učí poznávat sebe sama. 

Iboga - africký kořen znovuzrození, vede do hloubek nitra, odpojuje mysl, detoxikuje na všech úrovních, hluboce čistí, pomáhá také v léčbě zavislostí a odvykání (www.ibogaterapie.com).

Rapé/Hapé - posvátná směs bylin, rostlin, popela, semínek a tabáku pocházející od kmenů z Amazonie. Čistí energetické nánosy, spojuje s přírodou, uzemňuje,  napojuje na vnitřní božskou bytost, uvolňuje ego.

Sananga - štiplavé oční kapky, jež vedou ke kořenu problému uvnitř člověka, koncentrují mysl i zrak a pomáhají léčit oční vady.

Bufo Alvarius - jed z žáby, jednou větou: "Vše pustit a podívat se na druhou stranu závoje", a hluboké léčení podstaty člověka.

a další.

Pokud byste se chtěli dozvědět více o rituálech a terapiích, kontaktujte nás.

Na toto téma jsme připravili také přednášku. 

Datum následující akce: září 2019 - Avalon centrum Uherské Hradiště