Terapie hojnosti

Hojnost znamená cítit dostatek a naplnění. Nejčastěji bývá hojnost spojována s materiálním zabezpečením, ale zřídkakdy si vybavíme existující (trvalejší) hodnoty, jako je přátelství, kvalitní vztahy, zdraví a láska. Pocit nedostatku, který pramení z vnitřního rozpoložení, se promítá do života, kdy se člověk potýká nejen s finančním nedostatkem, ale také s neúspěchem v pracovní oblasti, vztazích, jež je často doprovázen strachem z budoucnosti.

Zakořeněná negativní přesvědčení, předávaná po rodové linii (rodová karma), pocit ztráty, nenaplnění, strachu a nejistot, nepřijetí i nedostatek lásky, mohou vaši hojnost ovlivňovat.

Společně zapracujeme na vaší sebedůvěře, sebepřijetí, uvolníme bloky, a pročistíme cesty, které brání, aby hojnost vstoupila do vašeho života. Dostáváte individuální přístup a energetickou podporu z nadvědomých rovin vyššího já, jež řídí celou terapii, a vede ke kořenům a prvotním příčinám.

Jakmile se uvolní příčiny vaší nerovnováhy, přirozeně se naladíte do stavu hojnosti, toku energie, a jste připraveni chopit se příležitosti a nových možností.

Pocit bezpečí a důvěry nám dává sílu žít naplněný život v hojnosti a lásce.

Doba trvání terapie: 90 min.

Cena terapie: 1600 Kč / 64 €.

Možnosti terapie: Osobně / po Skypu